Terapia metódou RUŠ

Regresná terapia sa vyvíja a jej modernou formou je metóda RUŠ. Táto skratka znamená Rýchla a Účinná zmena Skutočnosti.

Autorom metódy je Karel Nejedlý ( www.karelnejedly.cz), ktorý vlastne zjednodušil techniku regresnej terapie a obohatil ju o nové prvky. Táto metóda je jedinečná tým, že priamočiaro rieši skutočné príčiny aktuálnych problémov.

Čo sa dá riešiť?

Pomocou tejto metódy sa zbavíte zdravotných alebo akýchkoľvek iných problémov

v priebehu relatívne krátkej doby a navyše s trvalým výsledkom. Stačí jedno až tri sedenia, aby ste sa zbavili toho, čo vás trápi. Cieľom terapeutov metódy RUŠ nie je získať stálu klientelu, ale pomôcť klientovi čo najrýchlejšie tak, aby už pomoc terapeuta nepotreboval.

Ako prebieha samotná terapia?

Pod vedením terapeuta sa klient zameriava na vyhľadanie negatívnych programov v podvedomí (negatívne presvedčenia, vzorce správania, bloky ) a ich odstránenie.

Odstraňujeme z podvedomia jednoducho to, čo človeku spôsobuje nepríjemné pocity, stres, problémy, starosti, bolesť…, čiže to, čo bráni človeku žiť šťastný život.

Pre koho je táto metóda vhodná?

Pre každého,kto

  1. a) je rozhodnutý, že chce vyriešiť svoje problémy
  2. b) počas terapie robí to, čo mu hovorím
  3. c) je otvorený, t.j. rozpráva všetky negatívne myšlienky, ktoré ho počas terapie napadnú

– aby sme ich spolu vyriešili a on ich prestal žiť.