O mne

V roku 1984 som absolvovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor chémia – fyzika. Bolo to v čase totality a vysokoškolské štúdium vo mne upevnilo materialistický pohľad na svet. V tom čase pre mňa platilo, že existuje iba to, čo sa dá pozorovať zmyslami, prípadne zmerať prístrojmi.

Môj pohľad na svet sa začal meniť v roku 2002, keď som bola u istého liečiteľa. Povedal mi takú informáciu o mojom zdravotnom stave, ktorú sa nemohol od nikoho dozvedieť, nakoľko som  to ešte nikomu nespomenula. Bola som veľmi prekvapená a spýtala som sa ho, ako na to prišiel. Odpovedal mi, že to prečítal z mojej aury. Vtedy som pochopila, že existuje aj čosi viac, ako materiálny svet. Pochopila som, že tak ako existujú fyzikálne a chemické zákony v materiálnom svete, musia existovať aj duchovné zákony, ktoré ovplyvňujú život človeka.

A bola tu ešte ďalšia vec, ktorá ma prekvapila a posunula na mojej ceste. Vždy som veľkú dôležitosť pripisovala stavu fyzického tela a robila som pre svoje zdravie všetko, čo bolo v mojich silách – stravovala som sa vegetariánsky, dvakrát týždenne som chodila cvičiť, raz do týždňa do sauny, dopriala som si dostatok spánku, nepila som nikdy alkoholické nápoje (ak sa neráta prípitok na Silvestra alebo na svadbe), nefajčila som. (Samozrejme takýto životný štýl vediem doteraz.) Napriek tomuto úsiliu mi narástol nezhubný nádor na maternici a musela som sa podrobiť operácii.

Prečo?

Veľmi som túžila získať potrebné informácie a tak som sa vrhla na štúdium odbornej literatúry, začala som chodiť na odborné prednášky, semináre a kurzy,  v roku 2006 som v Bratislave absolvovala kurz regresnej terapie, kde som získala certifikát na vykonávanie regresnej techniky „time lapping technique“.

S nadšením som začala prácu s klientami, ale každou novou témou prichádzali nové otázky a uvedomila som si, že moja cesta tu nekončí a potrebujem sa ďalej vzdelávať. Preto som začala navštevovať kurzy regresnej terapie u Patrika Bálinta , ktorý učil iné regresné techniky. Absolvovala som nasledovné kurzy:

  1. Základná technika
  2. Prenatálna terapia
  3. Práca na diaľku
  4. Vzťahová terapia
  5. Archetypálna vzťahová terapia

V roku 2009 som prvý krát absolvovala týždennú hladovku pod vedením Patrika Bálinta. Na vlastnej koži som spozorovala pozitívne psychoterapeutické účinky tohto druhu pôstu a preto som zaradila pravidelné pôsty do môjho životného štýlu. Mokrý pôst (nič sa neje a pije sa iba voda) som už zvládla aj sama, najdlhší trval 3 týždne. Ďalšou výzvou sa pre mňa stal suchý pôst (nič sa neje ani nepije) v trvaní 7 dní pod vedením Bélu Kissa, ktorý som absolvovala dvakrát, v roku 2013 a 2014. Odvtedy sa pravidelne venujem liečebným hladovkám a detoxikácii tela, tiež pomáham iným na ich ceste pri detoxikácii tela na mojich víkendových detoxikačných pobytoch. V súčasnosti jem vegánsku stravu.

V roku 2010 som absolvovala výcvik terapie metódou RUŠ u Karla Nejedlého v Českej Republike.

V roku 2020 som absolvovala výcvik Kvantovej regresnej terapie pod vedením Libora Smetanu v Českej republike.

Viem, že moja cesta tu nekončí. Cítim v sebe silnú túžbu čo najviac pochopiť „pravidlá“, ktoré ovplyvňujú život ľudí na Zemi a svoje poznatky odovzdať čo najväčšiemu počtu ľudí tak, aby sa ich život menil z utrpenia na radosť. Moje životné poslanie asi najvýstižnejšie vyjadruje modlitba Františka z Assisi, ktorej voľný preklad na záver uvádzam:

Bože, urob ma nástrojom Tvojej vôle

Tam, kde je nenávisť, daj mi priniesť lásku.

Tam, kde je urážka, daj mi priniesť odpustenie.

Tam, kde je nesúlad, daj mi priniesť jednotu.

Tam, kde je zúfalstvo, daj mi priniesť nádej.

Tam, kde sú pochybnosti, daj mi priniesť vieru.

Tam, kde je smútok, daj mi priniesť radosť.

Pre toho, kto je v temnote, Bože, daj sa mi stať svetlom.

Pomôž mi, Bože,

Nie aby som bol utešovaný, ale aby som utešoval,

Nie aby ma pochopili, ale aby som ja pochopil,

Nie aby som bol milovaný, ale aby som miloval.

Pretože dávaním prijímame,

Odpustením je nám odpustené

a umieraním sa rodíme

k životu večnému.

A vtedy sa uskutoční zázrak, a jeden zázrak bude nasledovať za druhým.