Kvantová regresná terapia

1.Čo je kvantová regresná terapia?

Kvantová regresná terapia je veľmi účinná a bezpečná metóda. Táto terapia používa k objasneniu príčin našich problémov komunikáciu s naším vyšším vedomím.

2. Ako funguje kvantová regresná terapia?

Autorkou metódy  je americká terapeutka Dolores Cannon. Štandardný priebeh terapie Dolores Cannon je postavený na tom, že klient sa dostane do vhodnej situácie zo svojej minulosti, aby mu boli prostredníctvom tejto situácie vysvetlené problémy, ktoré aktuálne zažíva. Uvedomením a pochopením udalostí z minulosti dochádza k ich spracovaniu.

3.Ako prebieha samotná terapia?

Terapia prebieha tak, že sa klient pod vedením terapeuta dostane do hlbokého stavu uvoľnenia, pri ktorom mu je lepšie umožnené komunikovať so svojím podvedomím. Tento stav uvoľnenia sa odborne nazýva hladina théta.  Jedná sa o spomalenie mozgových vĺn, ich frekvencia je teraz v pásme  4 – 7,5 Hz, ako by ukázal prístroj zvaný elektroencefalograf (záznam sa volá EEG). Počas týchto frekvencií dochádza ku skvalitňovaniu dlhodobej pamäti a schopnosti nachádzať neobvyklé riešenia. V stave aktivácie theta vĺn dochádza k prehĺbeniu intuície a v niektorých momentoch sa možno stretnúť so svojím vlastným nevedomím.

Klient počas terapie leží prikrytý na lôžku a vníma hlas terapeuta. Zároveň  po celý čas terapie vníma, kde je a čo sa s ním deje a po skončení terapie si pamätá, aké vnútorné obrazy sa mu objavovali.

Okrem tejto regresnej časti terapie je možné získavať odpovede na otázky, na ktoré vedomá myseľ nevie odpovedať. Môže získať informácie, ktoré vás prekvapia. Prakticky to prebieha tak, že klient v rámci úvodného rozhovoru pred samotným začatím terapie oznámi terapeutovi tie otázky, na ktoré chce dostať počas terapie odpoveď. Ideálne je, ak klient má tieto otázky už dopredu napísané na papieri, maximálne 10 otázok. Otázky sa môžu týkať klienta samotného, ale aj rodinných príslušníkov.

4.V čom sa kvantová regresná terapia líši od iných regresných techník?

Väčšina regresných techník prebieha v hladine alfa, čo zodpovedá frekvenčnému pásmu 7-13 Hz, takže kvantová regresná terapia ide do väčšej hĺbky uvoľnenia. Preto aj samotný proces uvoľňovania trvá o niečo dlhšie.

Výhodou tejto terapeutickej metódy je, že sa dá dostať do väčšej hĺbky v rámci podvedomia, prípadne nevedomia. Klienti oceňujú hlavne komunikáciu s bytosťami svetla a lásky. Ďalšou výhodou je, že cez traumatickú udalosť netreba prechádzať viackrát, ako je to u iných regresných techník, stačí iba raz. Cieľom je pochopenie, nie uvoľňovanie emocionálnych nábojov.

Nevýhodou tejto terapeutickej metódy je to, že malá časť klientov sa nevie uvoľniť až na úroveň théta a tam treba použiť iné regresné techniky.