Meditácie

  1. Meditácia láskyplného dychu

Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK

2. Liečebná meditácia na preciťovanie bezpodmienečnej lásky

Táto meditácia je určená pre každého, kto si nájde počas dňa čas pre seba, aby v sebe precítil pocit radosti a lásky, aby nabral energiu a radosť a tak vykročil na svoje cesty s pozitívnou energiou a silou riešiť a vyriešiť, čo je potrebné. Je to naša rodinná meditácia a verím, že aj Vám pomôže na Vašej ceste.  Prajem skvelé chvíle, Waldi.

Ľahni si do polohy, ktorá ti je príjemná. 

Predstav si okolo seba svetelný kužeľ alebo svetelný stĺp plný žiarivej, teplej, mäkkej a príjemnej energie. Vychutnaj si ten pocit, že sa cítiš príjemne a v bezpečí. Užívaj si ten príjemný pocit tepla okolo seba. Cítiš, ako sa postupne uvoľňuješ. Tvoje telo sa uvoľňuje a relaxuje. Nadýchni sa 10 krát zhlboka a zhlboka vydýchni. Každým nádychom a výdychom sa cítiš príjemnejšie. Počet opakovaní si môžeš počítať na prstoch.

V strede hrude sa nachádza naše centrum, naše srdce, naša životná energia a miesto, kde cítime lásku.  

Predstav si toto miesto, sústreď sa na toto miesto. Predstav si ho, ako žiari, ako sa v ňom koncentruje tvoja životná energia. Predstav si, ako tam horí plameň. Žiarivý, jasný, príjemný plameň. Už len pohľad na neho ťa napĺňa radosťou. Pozeraj sa na neho ako na ohník v kozube a preciťuj ten príjemný pocit vlastnej sily a energie. 

Teraz do toho ohňa jemne fúkni. Plamienky sa roztancujú a ty sa cítiš ešte príjemnejšie a radostnejšie. V tvojom tele sa rozlieva príjemný pocit tepla a radosti. Uvedom si, koľko si to už v živote dokázal, koľko skúšok si zvládol, koľko úsmevov si vyčaril. Si jedinečná bytosť a tvojou podstatou je láska. Pretože láska je tou najsilnejšou silou v tomto vesmíre. Láska nemá hranice. Láska tvorí. Predstav si, ako v tvojej hrudi horí plameň lásky, bezpodmienečnej lásky, ktorá vyžaruje teplo a silo.

Plamienok najprv horí iba v tvojej hrudi. Postupne však rastie a síri sa ďalej.

Nadýchni sa hlboko a výdychom posuň túto hrejivú energiu cez krk až k hlave.

Ďalším nádychom a výdychom posuň túto energiu cez ruky až do končekov prstov.

Ďalším nádychom a výdychom posuň túto energiu do brucha.

A ešte jedným nádychom a výdychom posuň túto energiu cez stehná a kolená až do končekov prstov na nohách.

Cítiš, ako celým tvojim telom preteká čistá energia. Energia lásky. Je to príjemný a hrejivý pocit. Cítiš, ako sa tvoja duša v tejto láske nabíja a lieči. vychutnaj si ten pocit. Uvedom si ten pocit. Cíť vďačnosť za to, ako príjemne sa cítiš a ako je tvoje telo schopné tvoriť a prijímať lásku.

Ty však dokážeš lásku aj rozdávať. Je to úplne jednoduché. Cítiš, že je to samozrejmé a že je to najsilnejšia sila vesmíru a predsa taká všadeprítomná. Stačí si to iba uvedomiť a pracovať s touto energiou. Každá tvoja bunka tela ožíva a regeneruje sa v tejto úžasnej sile lásky. Máš pocit, že je tej energie už toľko, že chce ísť von z tvojho tela a prúdiť ďalej. Tak to je. Tak to má byť. Ale ešte počkaj. Ešte počkaj a nechaj tú energiu lásky prúdiť v plnej sile iba v tvojom tele, aby rástla, aby nabíjala, aby liečila tvoje telo aj dušu.

Teraz si uvedom si, ako sa ti kútiky úst ťahajú do úsmevu. Najprv je úsmev iba jemný ale ty cítiš, že sa postupne uvoľňuješ a úsmev naberá na sile. Vychutnaj si ten pocit úsmevu. Cítiš sa príjemne, tvojim telom od hlavy až po končeky prstov prúdi bezpodmienečná láska. Už ju neudržíš a chce ísť z teba von. Bezpodmienečná láska prúdi von z tvojho tela a chce sa šíriť ďalej. Dovoľ jej to.Nechaj energiu prúdiť  mimo svoje telo a užívaj si chvíľku tento úžasný pocit. 

Teraz si predstav niekoho z tvojho života, koho by si chcel, aby teraz pri tebe stál. Kto ti prvý napadne, ten to má dnes byť. Predstav si, ako táto osoba k tebe príde a postaví sa vedľa teba bez toho, aby ste sa dotýkali. Predstav si, ako táto soba pri tebe stojí.  Okolo teba je žiarivé svetlo a teplo. Cítiš, ako z teba táto energia, teplo, svetlo a bezpodmienečná láska prúdia do tejto osoby. Vidíš, ako sa táto osoba rozžiari. Vidíš, ako sa sa uvoľní a precíti tiež radosť a lásku. Táto osoba sa tiež celá rozžiari. Celá sa rozžiari a aj z nej začína prúdiť bezpodmienečná láska smerom k tebe. Tieto sily sa spoja a cítiš neskutočnú radosť. Radosť, pocit sily a lásky. Vychutnaj si ho. Tešte sa spolu z pocitu bezpodmienečnej lásky.Teraz neexistuje nič iné, iba vy dvaja. Ste tu a teraz. Objímte sa teraz, ak sa to nestalo už predtým. Objímte sa a vychutnajte si pocit bezpodmienečnej lásky. Buďte spojení v bezpodmienečnej láske. Vychutnajte si ten pocit. Precíťte si ho tak dlho, ako ti je to príjemné. Tak dlho, ako to potrebuješ. Tak dlho, ako to potrebuje tá druhá osoba. Tak dlho, ako to potrebujete obaja. 

Keď ste si dnes odovzdali všetko, čo ste si mali odovzdať, ešte raz sa objímte. Napokon sa rozlúčte a poďakujte sa jeden druhému za lásku, ktorú ste dali, za lásku ktorú ste prijali. Ešte stále sa cítiš príjemne a vedz, že tvoj plameň a tvoja sila lásky sú večné a nekonečné a máš ich vždy v sebe, vždy k dispozícii a nikdy sa nestratia. toto ťa napĺňa pocitom radosti. 

Cítiš pokoj, kľud a mier. Cítiš vďačnosť sa za tento skvelý zážitok. Cítiš sa príjemne.

Nechaj tento pocit doznieť, koľko potrebuješ a potom pomaly otvor oči. 

  1. Cvičení na zpracování strachu (Inelia Benz)

Toto je cvičení, které osobně užívám při své vlastní práci na vzestupu, a pokládám ho za klíčové. Je to velmi účinný, základní a postupný krok pro rychlou cestu vzestupu. Je to nejen, základ vzestupu, ale i klíčová složka manifestace našich snů v tomto světě 3D.Rovněž zmírňuje stres a úzkost.(Možno si ho namluvit jako nahrávku a cvičit dle ní.)Toto cvičení můžete dělat kdykoli, když cítíte strach.Pro nejlepší výsledky je nejlepší dělat ho na klidném nerušeném místě a  předem si napsat seznam svých strachů.

Posaďte se nebo se položte s rovnými zády a zavřete oči.

Pomalu a zhluboka se nadechněte do břicha, pak vydechněte, co
nejrychleji můžete.

Opakujte pomalý nádech a co možná nejrychlejší výdech.

A ještě jednou se pomalu nadechněte a rychle vydechněte.

Nyní pokračujte v dýchání svým normálním rytmem.

Prociťte své fyzické tělo od hlavy k prstům na nohách, abyste našli
energii strachu.

Podívejte se na něj. Pokud ho nemůžete najít, přečtěte si jednu položku
na seznamu svých strachů a projděte si opět své tělo

Jakmile ve svém těle najdete strach, prostě se na něj podívejte.

Neanalyzujte ho, jen se na něj podívejte.

Dovolte mu být zde.

Dovolte mu existovat.

Dovolte mu růst a být.

Může to být fyzické nepohodlí, jako sevření, bolest, umístění energie,
anebo skrze myšlenku či emoci to může být jenom emoce strachu.

Jenom se na to dívejte.

Pozorujte to.

Prociťte to.

Dovolte tomu být zde.

A řekněte: „Strachu, vítej zde.“

Vítej zde.

Přivítejte strach a dovolte mu růst.

Nechte ho, aby byl stále větší a větší.

Dovolte mu vyrůst co možná nejvíce.

Dovolte mu, aby se vám projevil.

Ale neanalyzujte.

Prostě nechte přijít cokoliv.

Ať jsou to slova,

myšlenky,

vzpomínky.

Sledujte, zda se to mění v jinou emoci,

nebo mění umístění ve vašem těle.

Ať se projeví cokoliv, přivítejte to znovu slovy „jsi zde vítána,
myšlenko …

jsi zde vítána, emoce … slova … vzpomínky, jsi zde vítán, strachu.“

Jsi zde vítán.

Sledujte to. Pozorujte to.

Nyní si dovolte přijít blíž a přijměte strach, ať se projevil jakkoli.

Dejte mu světlo a lásku a dovolte mu existovat.

Poděkujte mu za jakoukoli práci, kterou pro vás dělal, a že byl s vámi
tak dlouho.

Nyní ho propusťte do Jednoty. Dovolte mu, aby šel volně zpět do Zdroje.

Nyní se zhluboka nadechněte.

Při nádechu vdechněte světlo a lásku. Při výdechu naplňte tímto světlem
a láskou prostor, kde býval strach.

Nyní prostě dýchejte pomalu a zhluboka.

Vdechujte světlo a lásku, a při výdechu nechejte toto světlo a lásku,
aby se šířily do vašeho těla a do vašeho okolí.

Nyní prociťte své tělo od prstů na nohou k hlavě a sledujte, zda tam
zbylo něco z toho strachu. Pokud ano, hned zopakujte cvičení. Pokud ne,
můžete se podívat na seznam a opakovat cvičení, anebo ukončit tím, že
otevřete oči a důkladně se protáhnete.

Opakujte toto cvičení každý den, tak dlouho, až ve vašem životě nebude
žádný strach.

ZDROJ: http://ascension101.com/en/ascension-tools/33-ascension-tools/105-fear-processing-exercise.html