regresná terapia

1.Čo je regresná terapia

Je to druh psychoterapie, pri ktorej sa príčiny súčasných problémov klienta hľadajú v jeho minulosti. Terapeut uvedie klienta do hladiny alfa, kedy frekvencia jeho mozgových vĺn klesne na hodnotu 8 -13 Hz a kedy sa vynárajú z podvedomia vnútorné obrazy. Táto hladina tvorí most medzi bdením a spánkom, takže každý tento stav dôverne pozná a zažíva ho minimálne dvakrát denne.

Počas regresu zažije klient príčiny svojho problému vo forme spomínaných vnútorných obrazov aj s príslušnými pocitmi. Cieľom terapie je, aby si klient obsah svojho podvedomia uvedomil a pomocou terapeuta uvoľnil emocionálne náboje, ktoré sú v jeho podvedomí nahrané. Uvoľňovanie emocionálnych nábojov v terapii sa prejavuje napríklad plačom, intenzita pocitov závisí od toho, ako hlboko sa ponorí klient do hladiny alfa. Terapia prebieha bez hypnózy, klient si po celý čas uvedomuje, že je tu a teraz a zároveň vníma svoje vnútorné obrazy. Terapeut žiadne príbehy nerozpráva, netvorí a ani neponúka riešenia. Jedinečné na tejto technike je, že klient všetko sám vidí, chápe a riešenie si nájde sám pomocou profesionálnej metódy kladenia otázok.

Táto metóda je preto úplne autentická a dôveryhodná – terapeut je pomocníkom na ceste, kľúčom je vždy sám klient.

2. Techniky regresnej terapie, ktoré používam:

a) time lapping technique – autorom techniky je Američan Bryan Jameison, neskôr ju rozpracoval Švajčiar J.E. Sigdell. Pri tejto technike sa komunikuje s podvedomím cez symboly.

b) Dragomireckého technika – autorom techniky je Čech Andrej Dragomirecký, ďalej ju rozpracoval Slovák Patrik Bálint, Dragomireckého žiak. Pri tejto technike klient opakovane prechádza traumatickými udalosťami z minulosti, kým sa neuvoľní emocionálny náboj.

3.Ako prebieha sedenie a koľko trvá

Vrámci jedného sedenia uskutočníme najprv vstupný rozhovor, kde rozoberieme váš problém. Často už len možnosť pozrieť sa na problém z rôznych uhlov pohľadua zdôverenie sa osobe, ktorá je zaviazaná mlčanlivosťou, prináša úľavu. Veľa ľudí jednoducho nemá vo svojom okolí osobu, ktorej by sa zverili s niečím.

Cieľom vstupného rozhovoru je aj takzvaná restimulácia, čo znamená aktivovanie tých častí podvedomia, ktoré súvisia s problémom.

Samotný regres prebieha so zavretými očami alebo sa oči zaviažu šatkou, aby sa pozornosť klienta preniesla z vonkajšieho sveta do jeho vnútra. Otázky a problémy, ktoré klient chce riešiť sa dopredu dohodnú a spíšu, takže klient dopredu rozhodne, čo bude obsahom sedenia.Nie je potrebné ležať v nejakej špeciálnej polohe –  táto technika je veľmi prirodzená a v centre pozornosti je pocit komfortu a bezpečia klienta. Klient cez dýchacie/vizualizačné  techniky alebo symboly/pocity vojde do regresného zážitku, ktorý je jeho vlastný a jedinečný. Jedna klientka sa ma raz opýtala, či jej ja porozprávam jej minulé životy. Je to nezmysel, klient rozpráva svoje vnútorné obrazy sám, mojou úlohou je ho posúvať po časovej osi a vhodnými otázkami pomôcť klientovi, aby pochopil rôzne súvislosti, čo má za následok zmenu jeho myslenia, postojov, správania. A o to nám ide. Ak zmeníme svoje vnútro, zmení sa aj vonkajší svet!

Trvanie jedného terapeutického sedenia je individuálne, priemerne sú to tri hodiny. Po skončení regresu je vhodné zostať ešte 15 minút, nakoľko sa človek cíti zrelaxovaný a uvoľnený. Odporúčam postupný návrat ku každodenným činnostiam, alebo zhonu, kde je mozog už úplne vo frekvencii beta, čo zodpovedá bdelému stavu. Užite si zvyšok dňa v pohodovej atmosfére a porozmýšľajte nad tým, čo ste sa dozvedeli, ako svoje vlastné návrhy riešení aplikujete do života a doprajte si naozaj kľudný  zvyšok dňa (nie prácu za počítačom do neskorých hodín a pod.)

4.Ako je to s minulými životmi

Vrámci terapie rozpráva každý klient svoje regresné zážitky sám. Časté sú vnútorné obrazy, ktoré zodpovedajú udalostiam v inom čase a priestore, než v akom klient žije. Ja vynáranie týchto obrazov nijako neviem ovplyvniť, intenzita zážitkov je veľmi individuálna. Malé percento populácie sa nedokáže tak uvoľniť, aby tieto obrazy videlo – pre nich je vhodnejšia metóda RUŠ, na ktorú reaguje každý – v priebehu terapie je možné zmeniť aj metodiku práce, nakoľko mám osvedčenia na vykonávanie terapií rôznymi metódami a tak sa viem prispôsobiť danému klientovi a danej situácii tak, aby bol výsledok taký, ako si on želá. Dopredu sa nedá povedať, kto ako na tento typ terapie bude reagovať, ak však niekto reaguje výborne a obrazy sa mu vynárajú, spravidla to tak bude pri každej ďalšej terapii.

Či sú to naozaj minulé životy alebo iba obrazy podvedomia, nie je z hľadiska regresnej terapie dôležité. V každom prípade majú terapeutickú hodnotu a o to nám ide. Niekedy človek pochopí problémy zo súčasného života až za pomoci príbehu z inej doby a s inými rolami a tak dokáže sám nájsť riešenie aktuálnej situácie. Nie je vôbec potrebné veriť v existenciu minulých životov, aj ľudia s iným názorovým presvedčením dokážu vidieť príbehy z inej doby a vnímajú ich ako symbolické príbehy podvedomia. Najdôležitejšia je vždy skutočnosť, že táto metóda pomôže odhaliť a hlavne riešiť problémy – nie či je príbeh skutočným minulým životom – na túto otázku si každý odpovie sám.

5.Čo sa dá riešiť

  • Strachy a fóbie
  • Vzťahové problémy
  • Závislosti
  • Zdravotné problémy
  • Pocity viny
  • Komplexy
  • Hľadanie miesta v živote