Liečenie zraneného vnútorného dieťaťa

Veľká časť problémov človeka v dospelosti má svoj pôvod v detstve. Ak boli v tomto období pocity dieťaťa potlačené, obzvlášť pocity hnevu a ublíženia, vyrastá v dospelého človeka so zlostným a zraneným dieťaťom v sebe. Môže sa zdať nezmyslom, že malé dieťa môže v dospelom človeku prežívať. Ale je to presne tak, tvrdí John Bradshaw, americký psychoterapeut.

Vnútorné dieťa označuje a symbolizuje pocity, spomienky a skúsenosti z vlastného detstva,

ktoré sú uložené v emocionálnom tele človeka. Patrí sem široké spektrum intenzívnych pocitov, napr. neskrotná radosť, hlboká bolesť, šťastie a smútok, zvedavosť, pocity opustenosti, strachu a zúrivosti.

Tie negatívne pocity ( čiže zranené a zanedbávané dieťa z minulosti) sú najväčším zdrojom ľudského utrpenia. Kým si ho „neadoptujeme“ a nezačneme ho podporovať, bude sa naďalej prejavovať a narúšať naše dospelé životy.

Akým spôsobom budeme vaše vnútorné dieťa liečiť?

  1. Budeme ho akceptovať pomocou meditácií a liečivých sugescií
  2. Uvoľníme emočné náboje technikou prenášania emócií na papier
  3. Zohľadníme jednotlivé fázy vývoja dieťaťa a preliečime cielene typické zranenie v danej vývojovej fáze

Celá terapia je rozdelená na päť sedení:

  1. a) liečenie dojčaťa
  2. b) liečenie batoľaťa
  3. c) liečenie dieťaťa predškolského veku
  4. d) liečenie školáka
  5. e) dosiahnutie celistvosti – nové dospievanie

Je vhodné, aby si klient zakaždým priniesol fotografiu z daného vývojového obdobia.