1.Čo je regresná terapia

Je to druh psychoterapie, pri ktorej sa príčiny súčasných problémov klienta hľadajú v jeho minulosti. Terapeut uvedie klienta do hladiny alfa, kedy frekvencia jeho mozgových vĺn klesne na hodnotu 8 -13 Hz a kedy sa vynárajú z podvedomia vnútorné obrazy. Táto hladina tvorí most medzi bdením a spánkom Počas regresu zažije klient príčiny svojho problému vo forme spomínaných vnútorných obrazov aj s príslušnými pocitmi. Cieľom terapie je, aby si klient obsah svojho podvedomia uvedomil a pomocou terapeuta uvoľnil emocionálne náboje, ktoré sú v jeho podvedomí nahrané. Uvoľňovanie emocionálnych nábojov v terapii sa prejavuje plačom, častejším nutkaním na močenie, rôznymi fyzickými pocitmi a podobne. Intenzita pocitov závisí od toho, ako hlboko sa ponorí klient do hladiny alfa. Terapia prebieha bez hypnózy, klient si po celý čas uvedomuje, že je tu a teraz a zároveň vníma svoje vnútorné obrazy.

  1. Techniky regresnej terapie, ktoré používam:
  2. a) time lapping technique – autorom techniky je Američan Bryan Jameison, neskôr ju rozpracoval Švajčiar J.E. Sigdell. Pri tejto technike sa komunikuje s podvedomím cez symboly.
  3. b) Dragomireckého technika – autorom techniky je Čech Andrej Dragomirecký, ďalej ju rozpracoval Slovák Patrik Bálint, Dragomireckého žiak. Pri tejto technike klient opakovane prechádza traumatickými udalosťami z minulosti, kým sa neuvoľní emocionálny náboj.

3.Ako prebieha sedenie a koľko trvá

Vrámci jedného sedenia uskutočníme najprv vstupný rozhovor, kde rozoberieme váš problém. Často už len možnosť pozrieť sa na problém z rôznych uhlov pohľadua zdôverenie sa osobe, ktorá je zaviazaná mlčanlivosťou, prináša úľavu. Veľa ľudí jednoducho nemá vo svojom okolí osobu, ktorej by sa zverili s niečím.

Cieľom vstupného rozhovoru je aj takzvaná restimulácia, čo znamená aktivovanie tých častí podvedomia, ktoré súvisia s problémom.

Samotný regres prebieha so zavretými očami alebo sa oči zaviažu šatkou, aby sa pozornosť klienta preniesla z vonkajšieho sveta do jeho vnútra. Klient cez symboly vojde do regresného zážitku, ktorý je jeho vlastný a jedinečný. Jedna klientka sa ma raz opýtala, či jej ja porozprávam jej minulé životy. Je to nezmysel, klient rozpráva svoje vnútorné obrazy sám, mojou úlohou je ho posúvať po časovej osi, odstraňovať prekážky, brániace regresnému zážitku, vhodnými otázkami pomôcť klientovi, aby pochopil rôzne súvislosti, čo má za následok zmenu jeho myslenia, postojov, správania. A o to nám ide. Ak zmeníme svoje vnútro, zmení sa aj vonkajší svet ! Trvanie jedného terapeutického sedenia je individuálne, priemerne sú to tri hodiny. Po skončení regresu je vhodné zostať ešte 15 minút, aby mozog úplne prešiel na frekvencie beta, čo zodpovedá bdelému stavu.

4.Ako je to s minulými životmi

Vrámci terapie rozpráva každý klient svoje regresné zážitky sám. Časté sú vnútorné obrazy, ktoré zodpovedajú udalostiam v inom čase a priestore, než v akom klient žije. Ja vynáranie týchto obrazov nijako neviem ovplyvniť, niekto ich má, iný nie. Či sú to naozaj minulé životy

alebo iba obrazy podvedomia, nie je z hľadiska regresnej terapie dôležité. V každom prípade majú terapeutickú hodnotu a o to nám ide.

5.Čo sa dá riešiť

  • Strachy a fóbie
  • Vzťahové problémy
  • Závislosti
  • Zdravotné problémy
  • Pocity viny
  • Komplexy
  • Hľadanie miesta v živote